Music Art Education Harmony

De Stichting heeft als doel een omgeving aanbieden waarin kinderen, jongeren en jongvolwassen hun talent onder professionele begeleiding kunnen ontdekken, ontwikkelen en vormgeven in kunst, cultuur en taal(wegwerken van taalachterstand zowel schriftelijk en verbaal) tijdens een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Wij streven ernaar ons doel onder meer te bereiken door het oprichten, ontwikkelen en ondersteunen van projecten en initiatieven, gericht op:
• Het organiseren van sociale ondernemingslust (slagkracht);
• Het creëren van ontwikkelingskansen en het ontwikkelen van talent;
• Het verruimen van zelfontplooiingskansen;
• Het ontwikkelen van de creatieve kracht en het aansluiten bij de creatieve kracht van de doelgroepen;
• Leefbare buurten;
• Sociale innovatie.

SAMENWERKINGSPARTNERS